Vi återkommer om våra avelsplaner...,
We come back about our breedingplans..

 

Är ni intresserad av en Sibirisk kattunge från S*AmiliiSibiri´s, skriv ett Mail

 

S*AmiliiSibir´s
Britt Ellénius
Box 20
840 35 Ljungdalen