HISTORIA

Ursprungligen befolkades Sibirien av nomader, fiskare och jägare och den Sibiriska Katten härstammar enligt många från de ryska immigranterna som under 1700-talet tog med sig katter när de flyttade till Sibirien.Sibirien är inget jordbruksland och katten var ett älskat husdjur och behövdes inte i första hand till att hålla råttorna borta från sädesmagasinen.

Så småningom, kanske tack vare inblandningen av lokalt förekommande katter eller det tuffa klimatet, så utvecklade katterna en lång, tjock och vattenavstötande päls. Det hårda livet formade dem till utmärkta jägare.

Långt ifrån Europa utvecklades dessa katter till en frisk ras där endast de starkaste kunde klara sig i det bistra klimatet.

Så småningom kom rasen tillbaka över Uralbergen till Moskva och St.Petersburg och kattklubbar uppmärksammade under 1980-talet den enastående rasegenskapen hos den Sibiriska katten som unik.

Rent genetiskt sett har dessa katter varit åtskiljda från europeiska katter i mer än 100 år. I och med glasnost och Berlinmurens fall öppnades gränserna mot öst och Sibirierna började spridas i Västeuropa.

Rasens härkomst kan ses från två olika vinklar, dels den planerade aveln och uppfödningen som började i St.Petersburg 1987, dels den historiska benämningen i det forna Ryssland på stora, långhåriga katter från de östra delarna av landet som Sibirier.

Det dröjde dock innan den Sibiriska Katten etablerades som raskatt utanför Ryssland. 1997 godkändes rasen av Fédération Internationale Féline d´Europe (FIFe) och fr.om. 1998 fick rasen certifikaträttigheter.

Redan 1992 importerades de första Sibirierna till Finland, men det dröjde ända till år 2000 innan 10 Sibirier importerades till Sverige.


Ursprung i Sverige

När ryskan Vera Marklin Kravtsova kom till Sverige förundrades hon över

att den Sibiriska katten inte var känd här, och tillsammans med vänninan

Gunilla Wikström i Skellefteå, bestämde de sig för att importera tio katter direkt från Ryssland till Sverige.

Tidigare fanns två kastrerade honor, ursprungligen från Finland, i Uppsala trakten.

Efter otroligt mycket pappersarbete och godkännande av en eget byggd

karantän, så importerade Vera Marklin Kravtsova och Gunilla Wikström år

2000 tio Sibiriska Katter från St.Petersburg och Moskva - två hannar och åtta honor.

Dessa tio katter utgör den ursprungliga avelsbasen i Sverige.

Vera Marklin startade uppfödning i Arboga under namnet "Knjaze" med

Brus, Jeanette, Lubava, Chrysanthema och Tajga.

Gunilla Wikström startade uppfödning i Skellefteå under stamnamnet

"Staffansgården" med katterna Chalcedon, Pelagea, Evlalia, Betsi och Berta.

"Part I: A "Siberian Exile" for Siberians: Will They Ever Be Back?

Part II: Siberian Cat: How Long The Isolation Is?

Part III: Siberian Cat: Without a Masquerade.

All rights reserved© S*AmiliiSibiri´s, www.sibiriskkatt.net

S*AMILIISIBIRI´S SIBIRISKA KATTER
Britt Ellénius
Box 20
840 35 Ljungdalen, Sweden
b.ellenius@hotmail.com